Profilaktyka zdrowotna i edukacja w zakresie zdrowego stylu życia

Zmiany jakie zaszły w zakresie trybu życia polskiego społeczeństwa mają niewątpliwy wpływ na powstawanie wielu niekorzystnych zjawisk w obszarze zdrowia publicznego. Konsekwencjami nieprawidłowego stylu życia obejmującego m.in. niewłaściwe nawyki żywieniowe czy brak aktywności fizycznej, są m.in. wzrastający odsetek osób z nadwagą i otyłością oraz cierpiących na przewlekłe choroby niezakaźne. Schorzenia te stanowią złożony, wieloczynnikowy problem społeczny, w głównej mierze związany z niewystarczającym poziomem świadomości konsumentów w zakresie odpowiedzialności za własny stan zdrowia. Jednostka jest ostatecznie odpowiedzialna za swój własny styl życia i za styl życia swoich dzieci. Ze stwierdzenia tego wynika potrzeba szerokiej edukacji konsumentów w zakresie zdrowego stylu życia, która jest niezbędnym elementem promocji zdrowia.

 

Obszary tematyczne debaty:

 

  • edukacja prozdrowotna jako działanie o udowodnionej skuteczności w zakresie hamowania niekorzystnych trendów w rozwoju niezakaźnych chorób cywilizacyjnych oraz w poprawie stanu zdrowotnego społeczeństwa
  • rola sfery biznesu w działaniach prozdrowotnych obejmujących programy edukacyjne oraz wsparcie konsumentów w zakresie stosowania w praktyce zasad zdrowego stylu życia
  • promocja rozwiązań samoregulacyjnych i/lub koregulacyjnych (współregulacyjnych) jako nieodzowny element wsparcia przemysłu spożywczego w zakresie podejmowania inicjatyw prozdrowotnych

Moderator


Eksperci

 

Andrzej Gantner

-
Polska Federacja Producentów Żywności
Prof.  

Mirosław Jarosz

-
Instytut Żywności i Żywienia
 

Grzegorz Juszczyk

-
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
 

Zbigniew J. Król

-
Ministerstwo Zdrowia
prof. 

Krzysztof Krygier

-
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 

Jarosław Pinkas

-
Szkoła Zdrowia Publicznego
 

Marek Posobkiewicz

-
Główny Inspektorat Sanitarny
 

Jan Widera

-
Ministerstwo Sportu i Turystyki