Strategia e-Zdrowia dla Polski

e-Zdrowie w Polsce przeżywa okres mobilizacji. Ten trend ma swoje uzasadnienie. Przeciążone systemy ochrony zdrowia na całym świecie upatrują w cyfrowej transformacji szansy na zwiększenie swojej efektywności i dostępności. Polska nie jest tu wyjątkiem. Negatywne zjawiska demograficzne i epidemiologia chorób cywilizacyjnych nie pozostawiają wyboru – wzrost potrzeb zdrowotnych jest nieunikniony i cały sektor zdrowia będzie wymagać gruntownych zmian, zaś cyfryzacja może odegrać tu kluczową rolę.

 

Obszary tematyczne debaty:

 

  • rządowa Strategia e-Zdrowia dla Polski na lata 2018-2020
  • znaczenie e-zdrowia dla realizacji priorytetów zdrowotnych państwa
  • rozwój e-zdrowia skorelowany ze zmianami prawnymi
  • telemedycyna jako priorytetowy obszar e-zdrowia
  • e-Recepta – pierwsze obserwacje z pilotażu i plany rozwoju rozwiązania

Moderator


Eksperci

 

Janusz Cieszyński

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Agnieszka Kister

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Andrzej Osuch

-
Grupa Lux med
 

Jan Pachocki

-
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 

Artur Pruszko

-
Forum e-Zdrowia
 

Maciej Sytek

-
Województwo Wielkopolskie