Udział wydatków na leki ze środków publicznych w kontekście rosnących nakładów na ochronę zdrowia

Podpisana przez Prezydenta ustawa, zwiększa nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce należą wciąż do najniższych w Europie, a oczekiwana długość życia jest niższa od średniej w UE. Obowiązujące prawo zapewnia przeznaczanie na leki do 17% wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej. W jaki sposób należy zapewnić realizację zapisu ustawowego gwarantującego przeznaczenie środków na finansowanie ochrony zdrowia, aby uwzględnić w nich nakłady na leki na poziomie 17%?

 

Obszar  tematyczny  debaty:

  • jaki procent środków finansowych na ochronę zdrowia zostanie przeznaczone na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych do 2024?

Moderator


Eksperci

 

Jakub Banaszek

-
Gabinet Polityczny Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 

Stefan Bogusławski

-
PEX PharmaSequence sp. z o.o.
 

Katarzyna Głowala

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Andrzej Jacyna

-
Narodowy Fundusz Zdrowia
 

Iga Lipska

-
Ministerstwo Zdrowia
Prof. 

Krzysztof Opolski

-
Uniwersytet Warszawski
 

Wojciech Wiśniewski

-
Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych