Wpływ koordynacji i innowacji w ochronie zdrowia na rozwój społeczno -gospodarczy

Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa, niedobór kadr medycznych, jak i wyzwania demograficznie zmuszają nas do podjęcia działań doskonalących skuteczność świadczeń ochrony zdrowia, przy jednocześnie ograniczonych zasobach. Wdrożenie koordynowanej opieki medycznej jest jednym z narzędzi, które skutecznie rozwiązuje większość tych trudności. Jednoczesny rozwój telemedycyny umożliwia dostarczenie szybszej i wyższej jakości opieki nad pacjentem, która ułatwia nam bardziej efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pacjenta. Koordynowana opieka zdrowotna pozostaje zatem rozwiązaniem, z którego korzyści mogą czerpać wszyscy uczestnicy systemu, również w perspektywie efektywności ekonomicznej dla krajowej gospodarki.

 

Obszary tematyczne debaty:

 

  • koncepcja rozwoju koordynowanej opieki zdrowotnej w Polsce: koordynacja jako forma innowacji w medycynie
  • korzyści z koordynowanej opieki zdrowotnej z perspektywy różnych interesariuszy (case studies)
  • potencjał nowych zawodów medycznych w kontekście braków kadrowych
  • innowacyjność sektora opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej
  • inwestycje w innowacje w ochronie zdrowia a rozwój społeczno-gospodarczy

Moderator


Eksperci

 

Adam  Fronczak

-
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
 

Katarzyna Głowala

-
Ministerstwo Zdrowia
 

Mariusz Ignatowicz

-
PwC
 

Anna Kupiecka

-
Fundacja "Onkocafe - Razem Lepiej"
 

Maciej Miłkowski

-
Narodowy Fundusz Zdrowia
prof. 

Ewelina Nojszewska

-
Szkoła Główna Handlowa
 

Iwona Pokwicka

-
Medicover Polska
 

Adam Rozwadowski

-
ENEL-MED